Program usavršavanja za poslove kuhara - specijalista nacionalne kuhinje - Andragog

Program usavršavanja za poslove kuhara - specijalista nacionalne kuhinje

specijalist nacionalne kuhinje

UVJETI UPISA

 

– navršenih 18 godina starosti

– završena srednja škola u zanimanju kuhar ili turističko-hotelijerski komercijalist

– liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova kuhara– specijalista,

– sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u ugostiteljstvu.

 

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

 

Trajanje programa: 250 sati

 

Program u trajanju od 250 sati realizirati će se redovitom nastavom i /ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 43 sata izvoditi će se u učionici ustanove, a vježbe u trajanju od 57 sati  u praktikumu ustanove i/ili u ovlaštenim ugostiteljskim/hotelskim objektima s kojima Ustanova ima sklopljen ugovor o suradnji. Praktična nastava u trajanju od 150 sati održat će se u ovlaštenim ugostiteljskim/hotelskim objektima s kojima Ustanova ima sklopljen ugovor o suradnji. Vježbe će se provoditi na način da će nastavnik demonstrirati pripremu jednog slijeda pojedine regionalne kuhinje, a polaznici će samostalno pod vodstvom nastavnika pripremiti ostala jela regionalnih kuhinja po programu i zadanoj recepturi i sugestijama nastavnika.

 

PROGRAM USAVRŠAVANJA ZA POSLOVE KUHARA – SPECIJALISTA HRVATSKE NACIONALNE KUHINJE

 

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 

  1. Prepoznati važnost hrvatske nacionalne gastronomije u ukupnoj turističkoj ponudi i povijesne utjecaje različitih gastronomija na hrvatska nacionalna jela
  2. Koristiti odgovarajuće postupke prigotovljavanja nacionalnih jela, koristeći suvremene uređaje i tehnologije prema higijenskim standardima HACCP sustava
  3. Pripremiti autentična jela pojedinog kraja RH uvažavajući suvremene trendove u prehrani
  4. Koristiti stručnu terminologiju i izraze iz kuharstva i pripreme jela u komunikaciji na stranom  jeziku;
  5. Primjenjivati pravila osobne higijene, higijene prostorija, uređaja i pribora
  1. Prepoznati izvore opasnosti pri radu u cilju sprečavanja povreda i osiguranja zaštite na radu te koristiti osobna zaštitna sredstva.

 

 

 

ZAŠTO ZAVRŠITI BAŠ OVAJ PROGRAM?

 

Sadržaji koje će polaznici slušati tijekom usavršavanja biti će nadogradnja u odnosu na dosadašnje srednjoškolsko obrazovanje, a neki poznati sadržaji obradit će se na višoj razini ili pomoću nekih drugih tehnoloških postupaka. Završetkom ovog programa polazniku je pružena mogućnost veće zapošljivosti, a time i konkurentnosti na tržištu rada, s obzirom na dobivene kompetencije. Poslodavci iz područja hotelijerstva i ugostiteljstva zadovoljit će svoje potrebe za djelatnicima s izrazito razvijenim kompetencijama iz područja nacionalnog kuharstva, ali i osnova poduzetništva kako bi se mogli uspješno nositi s visokim zahtjevima hotelskih uprava za novim trendovima u gastronomiji koja se nalazi pred izazovima racionalizacije troškova, povećanja dobiti i podizanja kvalitete usluga.