Program usavršavanja za poslove kuhara - specijalista za dijetetska jela - Andragog

Program usavršavanja za poslove kuhara - specijalista za dijetetska jela

specijalist dijetetska jela

UVJETI UPISA

U program usavršavanja za poslove kuhara – specijalista za dijetetska jela može se upisati osoba koja minimalno ima:

 

 1. a) 18 godina života
 2. b) završenu srednju školu za zanimanje kuhar ili hotelijersko-turistički komercijalist
 3. c) liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova kuhara – specijalista za dijetetska jela
 4. d) sanitarnu knjižicu.

 

Za obavljanje poslova kuhara – specijalista za dijetetska jela potrebno je dobro opće zdravstveno stanje, očuvana gruba i fina motorika ruku te dobar vid i sposobnost organoleptičke procjene jela.

 

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

 

Trajanje programa: 250 sati

 

Program usavršavanja za poslove kuhara – specijalista za dijetetska jela u trajanju od 250 sati realizirat će se redovitom i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom.

Izvođenje programa redovitom nastavom uključuje izvedbu sadržaja pojedinih cjelina nastavnog plana i programa teorijske nastave u trajanju od 73 nastavnih sati, a izvodi se u klasičnoj učionici s potrebnim didaktičkim materijalima u Učilištu, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela redovite nastave putem online prijenosa u stvarnom vremenu (hibridna nastava). Vježbe od 47 sata i praktična nastava od 130 sati se provode u specijaliziranoj učionici za kuharstvo u prostoru učilišta sa svom potrebnom opremom i/ili kod poslodavca s kojim učilište ima ugovor o poslovnoj suradnji.

 

 

PROGRAM USAVRŠAVANJA ZA POSLOVE KUHARA – SPECIJALISTA ZA DIJETETSKA JELA

 

 

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 

 

 1. Razlikovati pojmove, područja djelatnosti i pravila u dijetetskoj prehrani.
 2. Koristiti racionalno materijale, opremu, vrijeme, energiju, pribor i uređaje za rad te ljudske resurse pri izradi dijetetskih jela.
 3. Primijeniti pravilne načine korištenja različitih namirnica u kulinarstvu sukladno specifičnim prehrambenim potrebama.
 4. Pripremiti dijetetska jela sukladno specifičnim prehrambenim potrebama.
 5. Skladištiti namirnice i gotove kulinarske proizvode na ispravan način.
 6. Primijeniti primjerenu poslovnu komunikaciju i bonton u radu sa suradnicima i klijentima.
 7. Uspostaviti potrebnu kontrolu kvantitete i kvalitete dijetetskih jela u skladu s normativima i zahtjevima specifičnih prehrambenih potreba korisnika usluga.
 8. Primijeniti propise i HACCP proceduru sustava kontrole i sigurnosti namirnica te gotovih dijetetskih jela.
 9. Provoditi zakonsku regulativu iz zaštite na radu i zaštite okoliša pri izradi dijetetskih jela

 

ZAŠTO ZAVRŠITI BAŠ OVAJ PROGRAM?

 

Program se razvija u okviru ESF EU projekta Edukacija – ključ uspjeha u turizmu. Projekt doprinosi rješavanju ključnih problema nekonkurentnosti nezaposlenih mladih u turizmu i ugostiteljstvu. Zapošljivost mladih s područja Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije te Grada Zagreba nastojat će se povećati obrazovanjem i stjecanjem praktičnih iskustava kod poslodavca Jadranka hoteli d.o.o. za rad u turizmu  i ugostiteljstvu visoke kategorije. Ciljne skupine projekta su 85 nezaposlenih mladih u dobi do 25 godina, s područja navedenih županija, kao i 18 predavača Učilišta Andragog te 16 mentora/zaposlenika partnerske organizacije Jadranka hoteli d.o.o.

Prateći kretanja u kulinarskom svijetu i potražnje od strane gostiju, uočena je potreba za usavršavanjem kadra za pružanje kulinarskih usluga za novi oblik kulinarstva s obzirom da je taj oblik gastronomske ponude danas postao sve veća potreba društva s obzirom na način života.

Zbog sve većeg porasta osoba koje iz različitih razloga iskazuju potrebu za posebnim i drugačijim oblicima prehrane (različita oboljenja – dijabetes, celijakija, intolerancije na hranu, alergije, veganski, vegeterijanski ili sirovojedski način prehrane i slično), kuhar – specijalista za dijetetska jela naći će zaposlenje u različitim restoranima i hotelima visoke kategorije, koji nude ovaku vrstu usluge. Veliki potencijal zapošljavanja kuhara – specijalista za dijetetska jela biti će omogućen u gastronomskom i zdravstvenom turizmu.

Cilj ovog programa edukacije je osigurati primjereno usavršavanje za poslove kuhara – specijalista za dijetetska jela za nezaposlene osobe u gore navedenim županijama čime će proširiti njihove kompetencije te će se na taj način povećati i njihova konkurentnost na tržištu rada. U provođenje ovoga programa također će biti uključeni vrsni i renomirani stručnjaci za specijalno kulinarstvo. U budućnosti program će biti namijenjen usavršavanju nezaposlenih osoba i osoba koje žele proširiti svoje kompetencije na već postojećim radnim mjestima u kuharstvu.