Program usavršavanja za poslove montera solarno toplovodnih sustava - Andragog

Program usavršavanja za poslove montera solarno toplovodnih sustava

solarmonter

UVJETI UPISA

 

–           završenu srednju školu u području strojarstva i elektrotehnike,

–           navršenih 18 godina,

–           liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova.

 

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

 

Trajanje programa: 150 sati

 

Program usavršavanja u trajanju od 150 sati realizirat će se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 37 sati izvodi se u učionici Učilišta, a vježbe u iznosu od 59 sati se, uz nadzor mentora, izvode u specijaliziranim učionicama opremljenim za izvođenje vježbi i/ili u poduzećima koja se bave ugradnjom i montažom solarno toplovodnih sustava s kojim Učilište ima sklopljen ugovor o suradnji. Praktični dio programa u trajanju od 54 sata izvodi se u poduzećima koja se bave ugradnjom i montažom solarno toplovodnih sustava s kojim Učilište ima sklopljen ugovor o suradnji i na ograđenom ravnom ili kosom krovu gdje je radni prostor ograđen zaštitnim ogradom zadovoljavajuće visine i specijaliziranoj učionici praktične nastave s opremom.

 

VIŠE O PROGRAMU USAVRŠAVANJA ZA POSLOVE MONTERA SOLARNO TOPLOVODNIH SUSTAVA

 

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 

 1. Provoditi mjerenje površine i zasjenjenja krova ili prostora na zadanoj lokaciji,
 2. Koristiti kataloge i priručnike pri narudžbi instalacijskih elemenata i komponenata sustava,
 3. Montirati solarno toplovodni sustav na osnovu pripremljene tehničke dokumentacije,
 4. Puštati u pogon solarno toplovodni sustav i provjeravati funkcionalnost sustava,
 5. Provoditi postupke redovitog održavanja i otklanjanja kvarova pri zastoju rada sustava,
 6. Koristiti zaštitnu opremu i zaštitna sredstva pri montaži elektrane i radu na visini.

 

ZAŠTO ZAVRŠITI BAŠ OVAJ PROGRAM?

 

Uvođenje novih tehnologija i profila novih poslova, usklađenost s potrebama tržišta rada i mogućnostima zapošljavanja u području obnovljivih izvora energije.

 

 

 

 

 

 

PROGRAM USAVRŠAVANJA ZA POSLOVE PROGRAMERA ZA RAD NA CNC ALATNIM STROJEVIMA

 

UVJETI UPISA

 

U program usavršavanja za poslove programiranja i rada na CNC alatnim strojevima može se upisati osoba koja ima završenu srednju školu u sektoru strojarstvo, brodogradnja i metalurgija u četverogodišnjem trajanju, kao i području obrade i montaže  u trogodišnjem trajanju zanimanja CNC operater, tokar, alatničar, strojobravar, bravar i limar, i sektoru elektrotehnika i računalstvo u četverogodišnjem trajanju, navršenih 18 godina i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova programiranja i rada na CNC alatnim strojevima.

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

 

Trajanje programa: 316 sati

 

Program usavršavanja PROGRAMER ZA RAD NA CNC ALATNIM STROJEVIMA

u trajanju od 316 sati realizirat će se redovitom nastavom.

 

T; Teorijski dio u trajanju od 78 sati se izvodi u Učilištu.

 

V; Vježbe u trajanju od 156 sati (Programiranje na upravljačkoj jedinici CNC tokarilice i Programiranje na upravljačkoj jedinici CNC glodalice izvode se u CNC praktikumu Učilišta i/ili u radionicama i pogonima poduzeća i obrtnika sa CNC strojevima s kojima Učilište ima sklopljen ugovor o suradnji, uz nadzor mentora)

 

PN; Praktična nastava u trajanju od 82 sata izvodi se u radionicama i pogonima poduzeća i obrtnika sa CNC strojevima s kojima Učilište ima sklopljen ugovor o suradnji.

Rad polaznika na praktičnoj nastavi nadzire mentor.

 

VIŠE O PROGRAMU USAVRŠAVANJA ZA POSLOVE PROGRAMERA ZA RAD NA CNC ALATNIM STROJEVIMA

 

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 

 1. primijeniti mjere zaštite na radu
 2. rukovati CNC tokarilicama i CNC glodalicama, alatima i uređajima na siguran način.
 3. razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u radu s CNC tokarilicama i CNC glodalicama, uređajima, opremom i alatima i različitim  upravljačkim jedinicama
 4. koristiti računalne programe u svrhu izrade tehnološke dokumentacije
 5. koristiti mjerne instrumente u mjerenju i kontroli strojnih elemenata
 6. programirati proces izrade na CNC stroju – proces izrade tokarenja i glodanja
 7. izrađivati tehnološku dokumentaciju i programe za izradu proizvoda na CNC stroju
 8. pripremiti CNC tokarilicu i CNC glodalicu i izvršiti obradu izratka

 

ZAŠTO ZAVRŠITI BAŠ OVAJ PROGRAM?

 

Postoji potreba tržišta rada i mogućnostima zapošljavanja na poslovima programiranja za rad na CNC alatnim strojevima.

Obrtnici i tvrtke traže ovakav profil poslova jer učenici nakon završenog srednjoškolskog obrazovanja nisu odmah u stanju zadovoljiti njihove potrebe.

Prema dobivenim zahtjevima poslodavaca područja CNC tehnologije završeni učenici zanimanja u trogodišnjem trajanju (CNC operater, tokar, alatničar, strojobravar, bravar, limar) nemaju znanja i vještine u CNC programiranju za rad na CNC alatnim strojevima, a završeni učenici četverogodišnjih programa (strojarski tehničari i elektro tehničari) nemaju znanja i vještine u radu na CNC strojevima.

Zbog toga je potreban program usavršavanja koji će to povezati ove dvije potrebe  i zadovoljiti zahtjeve poslodavaca.

Postoje potrebe polaznika/pojedinca da formaliziraju vještine i znanja za koja posjeduje prethodna praktična iskustva na istim poslovima jednostavnije složenosti.

Postoji potrebe osnivanja i pokretanja vlastite poduzetničke djelatnosti, posebice u

uvođenju novih tehnologija.

Na taj način postoji mogućnost samozapošljivosti (konkurentnost pojedinca na tržištu rada s obzirom na potrebne kompetencije  u ostvarenju početnog zaposlenja, njegova zadržavanja ili stjecanja novog kada je to potrebno.