SLASTIČAR - Andragog

SLASTIČAR

slasticar

Navedeni program prekvalifikacije izvodi se dopisno-konzultativnim oblikom nastave te iznosi 10% od ukupnog broja nastavnih sati propisanih nastavnim planom i programom.

 

S tim oblikom provođenja nastave, polaznicima je omogućen minimalan broj obaveznih dolazaka na učilište te drugi dio obaveza mogu obaviti dopisnim putem, neposredno u ustanovi i putem telefona/mobitela, prema utvrđenom rasporedu.

 

Cijena cjelokupnog programa prekvalifikacije je 10.000,00 kuna. Ukoliko plaćate jednokratno, možete ostvariti 10% popusta na navedenu cijenu. Plaćati možete i do 15 rata bez kamata putem internet bankarstva ili opće uplatnice.

Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završenog obrazovanja uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, samostalno obavlja poslove i radne zadaće u zanimanju slastičar.

 

UVJETI UPISA

 

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje SLASTIČAR može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života,

–          liječničko uvjerenje (potvrda) o zdravstvenoj sposobnosti,

–          sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u ugostiteljstvu

 

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje slastičar polaznik mora imati 17 godina i završen neki od programa trogodišnjeg ili četverogodišnjeg trajanja obrazovanja, liječničko uvjerenje (potvrda) o zdravstvenoj sposobnosti, te sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u ugostiteljstvu.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

 

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

 

Dio programa za zanimanje Slastičar izvodi se konzultativno-instruktivna i/ili dopisno-konzultativnom.

 

 

VIŠE O PROGRAMU STJECANJA I SREDNJE STRUČNE SPREME I PREKVALIFIKACIJE ZA ZANIMANJE SLASTIČAR

 

 1. a) opće zadaće:
 • steći osnove profesionalnoga obrazovanja na temelju kojega je moguć daljnji osobni razvoj u struci,
 • steći uvide u odnose u svojoj profesiji i sposobnost uspostave komunikacije sa suradnicima kao i društvom u cjelini,
 • spoznati vlastite mogućnosti i dosege,
 • spoznati radne, zakonske, ekonomske, političke i socijalne odnose,
 • biti sposoban uskladiti vlastite zahtjeve sa zahtjevima okoline.

 

 1. b) zadaće koje proizlaze iz opisa poslova i radnih zadataka zanimanja:
 • upoznati atraktivnost i važnost zanimanja slastičar u turističko-ugostiteljskoj djelatnosti,
 • upoznati opasnosti na radu,
 • upoznati propise o radu na siguran način,
 • upoznati mjere i postupke za rad na siguran način i znati ih primijeniti,
 • upoznati moguće izvore zagađenja i širenja zaraznih bolesti i usvojiti postupke za zaštitu čovjekova okoliša,
 • racionalno upotrebljavati materijale i energiju,
 • znati čitati i primijeniti tehničke podatke o vrsti robe, alatima, strojevima, uređajima i opremi koju koristi slastičar,
 • planirati postupke i tijek rada od pripremnih poslova do gotovih slastica uvažavajući sve osobitosti svoga rada i korisnika,
 • razviti i primjenjivati osobine slastičara (image),
 • spoznati psihološki pristup i primjenjivati pravila osobne higijene te poslovnu komunikaciju uvažavajući ljudske različitosti,
 • upoznati opremu slastičarnice-kuhinje (uređaje i aparate, restoransko rublje, posuđe, mali stolni inventar, posuđe i sl.),
 • znati dužnosti slastičara na radnom mjestu i kompetencije rukovodnog osoblja,
 • upoznati i znati primijeniti različitu pisanu dokumentaciju – recepte, jelovnik, cjenik i sl.,
 • naučiti pripremu slastica u ugostiteljskim objektima,
 • upoznati običaje pojedinih naroda i njihove nacionalne specijalitete kod slastica,
 • znati podatke nužne za proizvodnju i kontrolu kvalitete proizvoda,
 • upoznati svojstva hranjivih tvari i njihov značaj u prehrani,
 • upoznati namirnice biljnog podrijetla načine čuvanja, skladištenja, konzerviranja, prerade i njihove prerađevine,
 • upoznati uživala i njihovo korištenje u prehrani.

 

ZAŠTO ZAVRŠITI BAŠ OVAJ PROGRAM?

 

Teoretsko i u značajnoj mjeri praktično obrazovanje omogućuje lako uključivanje u rad, a široko opće obrazovanje pruža mogućnost daljnjeg obrazovanja na višim školama i fakultetima.