SOBOSLIKAR - LIČILAC - Andragog

SOBOSLIKAR - LIČILAC

licilac

Osim općih ciljeva,  znanja, vještina i stavova za osobni razvoj i daljnje učenje, obrazovni program polaznicima omogućuje stjecanje praktičnih i teoretskih znanja i vještina za obavljanje poslova SOBOSLIKARA – LIČIOCA.

 

UVJETI UPISA

 

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje soboslikar -ličilac može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje soboslikar – ličilac polaznik mora imati završenu srednju školu te liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova.Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

  • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
  • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
  • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

 

 

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

 

Program za zanimanje soboslikar – ličilac izvodi se dopisno-konzultativnom nastavom i konzultativno-instruktivni oblik nastave.

 

VIŠE O PROGRAMU STJECANJA I SREDNJE STRUČNE SPREME I PREKVALIFIKACIJE ZA ZANIMANJE SOBOSLIKAR – LIČILAC

 

ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA:

– usvojiti znanja potrebna za prepoznavanje opasnosti na radnom mjestu

– usvojiti stav o obaveznoj primjeni i posebne mjere zaštite pri radu

– steći vještinu izbora i korištenja alata i strojeva i radne sprave potrebne za rad na siguran i bezopasan  način

– usvojiti ekološka znanja potrebna za uspješno obavljanje posla

– ovladavanje poslovnom komunikacijom etički i uljuđen princip u komunikaciji s naručiteljima

– usvojiti znanja o vrstama podloga i materijala s pomoću kojih će izvoditi radove

– ovladati vještinama vezanim uz sanaciju i pripremu podloge

– steći znanja o osnovnim vezivnim i pomoćnim ličilačkim materijalima

– treba svladati vještine poslojavanja i završnog obojenja mineralnih, drvenih i metalnih podloga

– spoznati osnovne estetske principe za obojenje eksterijera i interijera

– spoznati osnovna kemijska svojstva i karakteristike podloga i materijala

– stjecanje znanja i vještine u specijalnim dekorativnim obojenjima

– usvojiti znanja i vještina o specijalnim sigurnosnim premazima

– naučiti samostalno raditi, raditi u grupi, da budu ustrajni i korektni

– naučiti načine tapetiranja zidova, podova i stropova

– spoznati načine i uvjete pri sklapanju ugovora

– shvatiti nužnost i načine pri uskladištenju alata i materijala

– naučiti važnost organizacije i shvatiti važnost pravilnog ustrojavanja posla

– naučiti osnove pri izračunavanju količine potrebnog materijala

– izračunati površine koje je potrebno obrađivati, te izračunavati konačnu cijenu obavljene usluge

– naučiti upotrebljavati kompjutor i stručnu literaturu potrebnu za informiranje o novim materijalima i  alatima.

 

ZAŠTO ZAVRŠITI BAŠ OVAJ PROGRAM?

 

Teoretsko i u značajnoj mjeri praktično obrazovanje omogućuje lako uključivanje u rad, a široko opće obrazovanje pruža mogućnost daljnjeg obrazovanja na višim školama i fakultetima.