STAKLAR - Andragog

STAKLAR

staklar

Navedeni program prekvalifikacije izvodi se dopisno-konzultativnim oblikom nastave te iznosi 10% od ukupnog broja nastavnih sati propisanih nastavnim planom i programom.

 

S tim oblikom provođenja nastave, polaznicima je omogućen minimalan broj obaveznih dolazaka na učilište te drugi dio obaveza mogu obaviti dopisnim putem, neposredno u ustanovi i putem telefona/mobitela, prema utvrđenom rasporedu.

 

Cijena cjelokupnog programa prekvalifikacije je 12.000,00 kuna. Ukoliko plaćate jednokratno, možete ostvariti 10% popusta na navedenu cijenu. Plaćati možete i do 15 rata bez kamata putem internet bankarstva ili opće uplatnice.

Stjecanje znanja, vještina, umijeća i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka školovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, obavlja poslove i zadatke iz djelokruga svog zanimanja.

Uključivanje u obrtničku izvedbu staklarskih radova, ali i u industrijsku, serijsku proizvodnju na složenim gradilištima.

 

UVJETI UPISA

 

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje staklar može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života te liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova staklara.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje STAKLAR polaznik mora imati završenu srednju školu i liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova staklara.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

 

 

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

 

Program za zanimanje staklar izvodi se dopisno-konzultativnom nastavom i konzultativno-instruktivni oblik nastave.

 

Praktična nastava realizira se licenciranoj staklarskoj radionici ili poduzeću.

 

VIŠE O PROGRAMU STJECANJA I SREDNJE STRUČNE SPREME I PREKVALIFIKACIJE ZA ZANIMANJE STAKLAR

 

ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA:

 • Usvojiti znanja o zaštiti na radu, sprječavanju nesreća na radu, zaštiti okoliša i racionalno korištenje energije.
 • Usvojiti znanja o građevini kao cjelini i dijelovima koji čine cjelinu.
 • Steći osnovna znanja o svim radovima na pripremi građenja i u građenju.
 • Ovladati vještinom čitanja i izrade skica i tehničkih nacrta po pravilima tehničkog crtanja.
 • Naučiti izračunavati utrošak materijala i vremena za izradu određenih radova i konstrukcija.
 • Upoznavanje organizacije rada u staklarskoj radionici.
 • Ovladati vještinom obrade i prerade stakla, te oblikovanje staklenih proizvoda.
 • Ovladati vještinom uramljivanja slika.
 • Ovladati vještinom obrade, prerade i zaštite drva.
 • Ovladati vještinom obrade, prerade i zaštite metala.
 • Ovladati vještinom obrade, prerade i zaštite plastičnih masa.
 • Steći znanja o primjeni sredstava za brtvljenje, lijepljenje i izoliranje.
 • Ovladati vještinom ukrasnog ostakljivanja.
 • Ovladati vještinom izrade konstrukcija od prenapregnutog stakla.
 • Uvježbati ugradnju montažnih dijelova i konstrukcije.
 • Steći osnovno znanje stručnog računa.
 • Upoznati se s osnovnim i pomoćnim materijalima.
 • Steći naviku racionalnog korištenja materijala, strojeva i energije.
 • Ovladati radom na računalu s osnovama programa za pisanje, računanje i crtanje

 

ZAŠTO ZAVRŠITI BAŠ OVAJ PROGRAM?

 

Teoretsko i u značajnoj mjeri praktično obrazovanje omogućuje lako uključivanje u rad, a široko opće obrazovanje pruža mogućnost daljnjeg obrazovanja na višim školama i fakultetima.