STOLAR - Andragog

STOLAR

stolar

Navedeni program prekvalifikacije izvodi se dopisno-konzultativnim oblikom nastave te iznosi 10% od ukupnog broja nastavnih sati propisanih nastavnim planom i programom.

 

S tim oblikom provođenja nastave, polaznicima je omogućen minimalan broj obaveznih dolazaka na učilište te drugi dio obaveza mogu obaviti dopisnim putem, neposredno u ustanovi i putem telefona/mobitela, prema utvrđenom rasporedu.

 

Cijena cjelokupnog programa prekvalifikacije je 12.000,00 kuna. Ukoliko plaćate jednokratno, možete ostvariti 10% popusta na navedenu cijenu. Plaćati možete i do 15 rata bez kamata putem internet bankarstva ili opće uplatnice.

Odgojno-obrazovni program za zanimanje stolar ima cilj stjecanje znanja, vještina i umijeća iz širokog područja obrade drva u obrtništvu i industriji, koji će omogućiti učeniku da nakon završetka školovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, obavlja poslove i zadatke iz djelokruga svog zanimanja.

 

UVJETI UPISA

 

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje Stolar može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života.

 

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje Stolar polaznik mora imati završenu srednju školu što je dužan dokazati prilikom upisa.

 

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi će se:

 • razlike i dopune općeobrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

 

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

 

Dio programa za zanimanje Stolar izvodi se dopisno-konzultativnom ili konzultativno-instruktivnom nastavom.

 

Praktična nastava izvodi se u fondu sati propisanim nastavnim planom za redovito obrazovanje..

 

VIŠE O PROGRAMU STJECANJA I SREDNJE STRUČNE SPREME I PREKVALIFIKACIJE ZA ZANIMANJE STOLAR

 

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom zanimanja:

 

 • Steći vještinu rada na strojevima za obradu drva kao i njihovo osnovno održavanje.
 • Steći osnovna znanja iz područja automatizacije i robotizacije u proizvodnom procesu.
 • Usvojiti znanja o svojstvima, izboru i uporabi drvnih i nedrvnih materijala
 • Razviti sposobnosti izrade bilo kojeg proizvoda iz širokog spektra finalnih drvnih proizvoda.
 • Razviti vještinu sastavljanja, okivanja i ugradnje drvnih proizvoda.
 • Upoznati načina prikazivanja budućeg proizvoda crtežom te steći sposobnost izrade jednostavnih crteža.
 • Upoznati rad računala i mogućnost primjene u stolarstvu.
 • Naučiti izračunati utrošak materijala te kalkulaciju budućeg proizvoda.
 • Upoznati osnovna načela uređenja interijera.
 • Naučiti zakonitosti koje vladaju u ustrojstvu nekog poduzeća ili obrta.
 • Upoznati izvore opasnosti, mjere zaštite ljudi, sredstava i okoliša.

 

 

ZAŠTO ZAVRŠITI BAŠ OVAJ PROGRAM?

 

Teoretsko i u značajnoj mjeri praktično obrazovanje omogućuje lako uključivanje u rad, a široko opće obrazovanje pruža mogućnost daljnjeg obrazovanja na višim školama i fakultetima.