STROJARSKI RAČUNALNI TEHNIČAR - Andragog

STROJARSKI RAČUNALNI TEHNIČAR

strojar

Navedeni program prekvalifikacije izvodi se dopisno-konzultativnim oblikom nastave te iznosi 10% od ukupnog broja nastavnih sati propisanih nastavnim planom i programom.

 

S tim oblikom provođenja nastave, polaznicima je omogućen minimalan broj obaveznih dolazaka na učilište te drugi dio obaveza mogu obaviti dopisnim putem, neposredno u ustanovi i putem telefona/mobitela, prema utvrđenom rasporedu.

 

Cijena cjelokupnog programa prekvalifikacije je 18.000,00 kuna. Ukoliko plaćate jednokratno, možete ostvariti 10% popusta na navedenu cijenu. Plaćati možete i do 15 rata bez kamata putem internet bankarstva ili opće uplatnice.

Cilj programa Strojarski/a računalni/a tehničar/ka je pripremiti polaznike na samostalno konstruiranje, gradnju, uporabu i održavanje alata, strojeva i postrojenja. Također , poznavati i služiti se računalom u svrhu upravljanja proizvodnim procesom u strojarstvu i u srodnim zanimanjima, primjena novih tehnologija i automatizacije, konstruiranja i  vođenja proizvodnje.

 

UVJETI UPISA

 

Uvjeti za upis u strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije:

                                                                                                    

 • završena osnovna škola i navršenih 15 godina
 • liječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova strojarski računalni tehničar.

 

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije:

 

 • najmanje 17 godina starosti,
 • završena srednja škola
 • liječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova strojarski računalni tehničar.

 

Za polaznike koji upišu program prekvalifikacije utvrđuju se razlike strukovnih predmeta između programa obrazovanja već stečenog zanimanja (program srednje škole koji se izvodi prema nastavnome planu i programu) i programa obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije strojarski računalni tehničar (program koji se izvodi prema strukovnom kurikulumu). Također je potrebno utvrditi moguće sadržajne razlike općeobrazovnog, strukovnog i praktičnog dijela nastave.

 

 

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

 

Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije strojarski računalni tehničar izvodi se konzultativno-instruktivnom nastavnom.

 

Vježbe se izvode u punom fondu sati propisanim nastavnim planom strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije strojarski računalni tehničar za redovito obrazovanje.

 

Praćenje uspješnosti i ocjenjivanje obavljat će se tijekom nastave kroz rješavanje zadataka za provjeru koji se nalaze u svakom nastavnom pismu i prilikom polaganja ispita. Ispiti će se polagati prema terminskom planu koji je sastavni dio godišnjeg plana obrazovanja odraslih.

 

Praktična nastava i vježbe izvode se u poduzećima, kod poduzetnika ili u radionicama strojarske i/ili računalne djelatnosti uz pripadajući alat, pribor, uređaje i potrebne materijale za izvođenje vježbi i praktične nastave.

 

Ustanova sklapa s radionicom, poduzećem koje obavlja strojarsku i/ili računalnu djelatnost  Ugovor o suradnji, za obavljanje vježbi i praktične nastave, te polazniku određuje mentora praktične nastave koji surađuje s nastavnikom praktične nastave u Ustanovi.

 

 

VIŠE O PROGRAMU STJECANJA I SREDNJE STRUČNE SPREME I PREKVALIFIKACIJE ZA ZANIMANJE  STROJARSKI/A RAČUNALNI/A TEHNIČAR/KA

 

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom zanimanja:

 • Analiza i planiranje rada, materijala, kapaciteta strojeva
 • Priprema rada i način obradbe, redoslijed postupaka, normativi rada i vrijeme izvedbe
 • Određivanje kvalitete i preciznosti obradbe
 • Tehnička pripreme proizvodnje
 • Priprema strojeva i alata, te vođenje proizvodnje strojnih alata i dijelova
 • Održavanje i rukovanje strojeva i opreme
 • Provjera ispravnosti energetskih sustava
 • Crtanje i proračunavanje različitih elemenata strojeva, npr. elemente za spajanje i rastavljanje osovine, ležajeva, opruge, zupčanika itd.
 • Konstruiranje pomoću računala, te izrada tehničke dokumentacije
 • Upravljanje proizvodnim procesima pomoću računala
 • Rad s numeričkim upravljanim alatnim strojevima, tokarilicama i glodalicama pomoću računalnih programa

 

 

ZAŠTO ZAVRŠITI BAŠ OVAJ PROGRAM?

 

Teoretsko i u značajnoj mjeri praktično obrazovanje omogućuje lako uključivanje u rad, a široko opće obrazovanje pruža mogućnost daljnjeg obrazovanja na višim školama i fakultetima.