ŠUMARSKI TEHNIČAR - Andragog

ŠUMARSKI TEHNIČAR

sumarski

Navedeni program prekvalifikacije izvodi se dopisno-konzultativnim oblikom nastave te iznosi 10% od ukupnog broja nastavnih sati propisanih nastavnim planom i programom.

 

S tim oblikom provođenja nastave, polaznicima je omogućen minimalan broj obaveznih dolazaka na učilište te drugi dio obaveza mogu obaviti dopisnim putem, neposredno u ustanovi i putem telefona/mobitela, prema utvrđenom rasporedu.

 

Cijena cjelokupnog programa prekvalifikacije je 12.000,00 kuna. Ukoliko plaćate jednokratno, možete ostvariti 10% popusta na navedenu cijenu. Plaćati možete i do 15 rata bez kamata putem internet bankarstva ili opće uplatnice.

Cilj programa je pripremiti polaznike za uspješno uključivanje na tržište rada i nastavak školovanja na šumarskom fakultetu, veleučilištu i ostalim šumarskim fakultetima.

 

UVJETI UPISA

 

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje ŠUMARSKI TEHNIČAR može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života.

 

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje šumarski tehničar polaznik mora imati završenu srednju školu.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

 

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

 

Program za zanimanje Šumarski tehničar izvodi se dopisno-konzultativnom i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom.

 

Praktična nastava i vježbe izvode se u fondu sati propisanim nastavnim planom za redovito obrazovanje.

 

VIŠE O PROGRAMU STJECANJA I SREDNJE STRUČNE SPREME I PREKVALIFIKACIJE ZA ZANIMANJE ŠUMARSKI TEHNIČAR

 

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom zanimanja:

 • Poznavati život i oblike biljnog tijela.
 • Razlikovati domaće i strane vrste šumskog drveća i grmlja.
 • Poznavati potrebe pojedinih biljnih vrsta na različite stanišne uvjete.
 • Poznavati sjemenarstvo i rasadničarstvo radi podizanja kvalitetnih šumskih sastojina.
 • Reprodukcija i podizanje šuma prirodnim i umjetnim putem.
 • Odrediti volumen sortimenta stabla i sastojine.
 • Samostalno prikupljati i obrađivati  podatke  potrebne  za izradu  gospodarske osnove.
 • Izraditi plan sječa i učinkovito organizirati radilište na sječi, izradi i izvlačenju.
 • Prekrojiti, primiti i otpremiti izrađene sortimente.
 • Savladati vještinu čitanja i snalaženja po mapama.
 • Poznavati princip rada i koristiti različite instrumente i metode mjerenja potrebne u šumarstvu.
 • Osposobiti polaznike da umiju prepoznati vrste drva i greške drveta.
 • Osposobiti polaznike da umiju kvalitetno prepoznati šumske biljne zajednice.
 • Primijeniti odgovarajuće mjere preventivne i represivne zaštite kojima će smanjiti štetno djelovanje abiotskih i biotskih činitelja na šumsku zajednicu.
 • Steći vještine pravilnog rukovanja i održavanja nekih strojeva i alata koji se koriste u šumarstvu.
 • Normirati, planirati, organizirati i racionalizirati radove na radilištu  i u uredu.
 • Upoznati vrste  divljači, način njihova uzgoja, načine lova i lovnu etiku.
 • Spoznati značenje i vrijednosti šuma na visokom i niskom kršu.

 

ZAŠTO ZAVRŠITI BAŠ OVAJ PROGRAM?

 

Teoretsko i u značajnoj mjeri praktično obrazovanje omogućuje lako uključivanje u rad, a široko opće obrazovanje pruža mogućnost daljnjeg obrazovanja na višim školama i fakultetima.