TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA - Andragog

TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA

tehnicar_cestovnog

Navedeni program prekvalifikacije izvodi se dopisno-konzultativnim oblikom nastave te iznosi 10% od ukupnog broja nastavnih sati propisanih nastavnim planom i programom.

 

S tim oblikom provođenja nastave, polaznicima je omogućen minimalan broj obaveznih dolazaka na učilište te drugi dio obaveza mogu obaviti dopisnim putem, neposredno u ustanovi i putem telefona/mobitela, prema utvrđenom rasporedu.

 

Cijena cjelokupnog programa prekvalifikacije je 10.000,00 kuna. Ukoliko plaćate jednokratno, možete ostvariti 10% popusta na navedenu cijenu. Plaćati možete i do 15 rata bez kamata putem internet bankarstva ili opće uplatnice.

Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka obrazovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, samostalno  obavlja poslove i radne zadatke u zanimanju tehničar cestovnog prometa.

 

UVJETI UPISA

 

U program izobrazbe za zanimanje tehničar cestovnog prometa mogu se upisati polaznici koji imaju završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života.

 

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje tehničar cestovnog prometa polaznik mora imati 18 godina i završen neki od programa trogodišnjeg (prekvalifikacija doškolovanjem) ili četverogodišnjeg (prekvalifikacija) trajanja obrazovanja.

 

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

  • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
  • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
  • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

 

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

 

Program za zanimanje tehničar cestovnog prometa izvodi se dopisno-konzultativnom nastavom i konzultativno-instruktivni oblik nastave.

 

Praktična nastava će se izvoditi u obrtničkim radionicama i poduzećima. Obzirom da se teorijska nastava organizira od ponedjeljka do petka u večernjim satima i subotom prijepodne, polaznici praktičnu nastavu pohađaju radnim danom prijepodne i subotom poslijepodne sukladno radnom vremenu obrtničke radionice ili poduzeća. Praćenje i ocjenjivanje polaznika na praktičnoj nastavi vrše voditelji praktične nastave u suradnji s mentorima iz obrtničkih radionica ili poduzeća. Svaki polaznik prije početka realizacije praktične nastave sklapa Ugovor o praktičnoj nastavi u obrazovanju odraslih s obrtničkom radionicom ili poduzećem i školom.

 

 

VIŠE O PROGRAMU STJECANJA I SREDNJE STRUČNE SPREME I PREKVALIFIKACIJE ZA ZANIMANJE TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA

 

ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA:

Zadaće ovog obrazovnog programa su osposobiti polaznika za:

– proučavanje i istraživanje tržišta prometnih usluga;

– pripremu i ustroj tehnološkog procesa prijevoza tereta ili putnika, te aktivno sudjelovanje u njegovoj realizaciji.

– analiziranje prijevoznog procesa preko količinskih i kvalitativnih pokazatelja te dijagrama tahografa;

– obavljanje poslova u sklopu otpremničke-špediterske djelatnosti (osiguranje tereta i putnika, priprema dokumentacije za carinjenje)

– obavljanje poslova u sklopu osiguranja tereta i putnika. Izrada redova vožnje.

– racionalno istraživanje voznog parka

– priprema i ustroj održavanja voznog parka

– poslove u službi unutrašnjeg nadzora prometa

– poslove u skladištima

– vođenje financijsko-komercijalnog poslovanja

– izrada cijena prijevoza u teretnom i putničkom prometu

– poslove u prometnoj službi na autobusnim i autoteretnim kolodvorima

– poslove u svezi registracije, tehničkih pregleda i osiguranja motornih vozila

– poslove u svezi rent-a cara

– poslove u svezi regulacije, prometa u kretanju i mirovanju

 

ZAŠTO ZAVRŠITI BAŠ OVAJ PROGRAM?

 

Teoretsko i u značajnoj mjeri praktično obrazovanje omogućuje lako uključivanje u rad, a široko opće obrazovanje pruža mogućnost daljnjeg obrazovanja na višim školama i fakultetima.