TEHNIČAR NUTRICIONIST - Andragog

TEHNIČAR NUTRICIONIST

Smiling nutritionist in her office, she is holding a green apple and showing healthy vegetables and fruits, healthcare and diet concept

Navedeni program prekvalifikacije izvodi se dopisno-konzultativnim oblikom nastave te iznosi 10% od ukupnog broja nastavnih sati propisanih nastavnim planom i programom.

 

S tim oblikom provođenja nastave, polaznicima je omogućen minimalan broj obaveznih dolazaka na učilište te drugi dio obaveza mogu obaviti dopisnim putem, neposredno u ustanovi i putem telefona/mobitela, prema utvrđenom rasporedu.

 

Cijena cjelokupnog programa prekvalifikacije je 12.000,00 kuna. Ukoliko plaćate jednokratno, možete ostvariti 10% popusta na navedenu cijenu. Plaćati možete i do 15 rata bez kamata putem internet bankarstva ili opće uplatnice.

Cilj programa Tehničara nutricionista je pripremiti polaznike za rad na problemima vezanim uz prehranu svih populacijskih kategorija, proizvodnju i pripremu različitih vrsta polupripremljene i pripremljene hrane, dijetetskih proizvoda namijenjenih posebnim skupinama potrošača, niskoenergetsih proizvoda, proizvoda veće biološke vrijednosti i dr.

 

UVJETI USPISA

 

Uvjeti za upis u program stjecanja srednje stručne spreme:

 • završena osnovna škola i navršenih 15 godina
 • liječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova tehničara/ke nutricionista/ice.

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije:

 • najmanje 17 godina starosti,
 • završena srednja škola
 • liječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova tehničara/ke nutricionista/ice.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

 

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

 

Dio programa za zanimanje Tehničar/ka nutricionist/ica izvodi se dopisno-konzultativnom i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom.

 

Praktična nastava i vježbe izvode se u fondu sati propisanim nastavnim planom za redovito obrazovanje.

 

Vježbe se  izvode u laboratorijima za mikrobiologiju, kemiju i kontrolu namirnica uz pripadajuću opremu s kojim Učilište ima sklopljen ugovor o suradnji za izvođenje vježbi, te polazniku određuje mentora vježbi koji surađuje s nastavnikom u Ustanovi.

Praktična nastava se izvodi  u pogonima prehrambene industrije, laboratorijima za analizu hrane, znanstveno-istraživačkim institutima, savjetovalištima, specijaliziranim trgovinama zdrave hrane, bolničkim centrima, predškolskim i školskim ustanovama, sportskim klubovima, domovima umirovljenika, studentskim restoranima, u vojsci, hotelskim i turističkim objektima, poduzećima koji imaju organiziranu prehranu zaposlenika, a s kojima Ustanova ima sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji. Praćenje i ocjenjivanje polaznika na praktičnoj nastavi vrše nastavnici praktične nastave u suradnji s mentorima. Polaznici obavezno vode dnevnik/mapu praktične nastave.

 

VIŠE O PROGRAMU STJECANJA I SREDNJE STRUČNE SPREME I PREKVALIFIKACIJE ZA ZANIMANJE TEHNIČAR NUTRICIONIST

Cilj i svrha obrazovanja:

 • educiranost o načelima prehrane, sastavu prehrambenih proizvoda i njihovu djelovanju na ljudsko zdravlje
 • upoznavanje proizvodnje i prerade različitih vrsta polupripremljene i pripremljene hrane namijenjene posebnim skupinama potrošača
 • priprema niskoenergetskih proizvoda i proizvoda veće biološke vrijednosti
 • stečena teoretska i praktična znanja znati primijeniti na radnom mjestu.

Obrazovanje je zamišljeno tako da omogući što lakšu i bržu prilagodbu za rad u iznimno širokom području vezanom uz hranu:

 • – u prehrambenoj industriji
 • – u farmaceutskoj industriji
 • – u državnim službama/ministarstvima zdravlja, poljoprivrede, ribarstva i prehrane
 • – u socijalnim službama
 • – u službama školske prehrane

 

ZAŠTO ZAVRŠITI BAŠ OVAJ PROGRAM?

 

Teoretsko i u značajnoj mjeri praktično obrazovanje omogućuje lako uključivanje u rad, a široko opće obrazovanje pruža mogućnost daljnjeg obrazovanja na višim školama i fakultetima.