TEHNIČAR ZA LOGISTIKU I ŠPEDICIJU - Andragog

TEHNIČAR ZA LOGISTIKU I ŠPEDICIJU

tehnicar za logistiku

Navedeni program prekvalifikacije izvodi se dopisno-konzultativnim oblikom nastave te iznosi 10% od ukupnog broja nastavnih sati propisanih nastavnim planom i programom.

 

S tim oblikom provođenja nastave, polaznicima je omogućen minimalan broj obaveznih dolazaka na učilište te drugi dio obaveza mogu obaviti dopisnim putem, neposredno u ustanovi i putem telefona/mobitela, prema utvrđenom rasporedu.

 

Cijena cjelokupnog programa prekvalifikacije je 10.000,00 kuna. Ukoliko plaćate jednokratno, možete ostvariti 10% popusta na navedenu cijenu. Plaćati možete i do 15 rata bez kamata putem internet bankarstva ili opće uplatnice.

CILJ OBRAZOVNOG PROGRAMA:

 

Osim općih ciljeva, znanja, vještina i stajališta za osobni razvoj i daljnje učenje, obrazovni program učenicima omogućuje stjecanje praktičnih i teorijskih znanja i vještina za obavljanje poslova tehničara za logistiku i špediciju:

– stjecanje sposobnosti za organizaciju prijevoza po pojedinim granama prometa;

– stjecanje sposobnosti za optimalno korištenje prijevoznih jedinica tijekom prijevoza;

– stjecanje znanja za poslove osiguranja robe u prijevozu;

– stjecanje znanja za pripremu dokumenata i robe za carinjenje i carinski postupak;

– stjecanje znanja za poslove skladištenja i skladišnoga poslovanja;

– stjecanje znanja za obavljanje konsignacijskih, sajamskih, agencijskih i posebnih poslova;

– razvijanje sposobnosti brzoga i točnog planiranja i izvršenja prijevoza robe;

– tijekom obrazovanja treba jačati odgojnu komponentu, naučiti raditi na siguran način i stjecati radne navike.

 

UVJETI UPISA

 

U program izobrazbe za zanimanje tehničar za logistiku i špediciju mogu se upisati polaznici koji imaju završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života te liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje tehničar za logistiku i špediciju polaznik mora imati završenu srednju školu života te liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

 

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

 

Program za zanimanje tehničar za logistiku i špediciju izvodi se dopisno-konzultativnom nastavom i konzultativno-instruktivni oblik nastave.

 

Praktična nastava realizira se prema nastavnom planu u poduzeću za transport, promet, logistiku, špediciju i na carinama.

 

VIŠE O PROGRAMU STJECANJA I SREDNJE STRUČNE SPREME I PREKVALIFIKACIJE ZA ZANIMANJE TEHNIČAR ZA LOGISTIKU I ŠPEDICIJU

 

ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA:

Polaznik završetkom programa

 • posjeduje odgovarajuća znanja iz računalstva koja primjenjuje za pronalaženje podataka važnih za organizaciju i rad;
 • raspolaže odgovarajućim znanjima potrebnim za organiziranje prijevoza pošiljaka cestom, željeznicom, zrakom, morem i rijekom;
 • poznaje tehnologiju izdavanja i pribavljanja transportne dokumentacije;
 • poznaje tehnologiju rukovanja robom;
 • poznaje tehnologiju preuzimanja i distribucije pošiljaka;
 • posjeduje znanja za sklapanje ugovora o osiguranju tereta, ukrcaju i iskrcaju tereta, uskladištenju robe;
 • posjeduje znanja za obavljanje poslova kontrole robe, sajamskih poslova, konsignacijskih poslova, agencijskih poslova;
 • posjeduje znanja za organizaciju prijevoza živih životinja, lakopokvarljive robe i opasnih tereta;
 • posjeduje znanja za zastupanje nalogodavca prema trećim osobama i u slučaju havarije;
 • poznaje tehničke, tehnološke i eksploatacijske značajke prijevoznih sredstava koja se koriste za obavljanje djelatnosti;
 • zna izdavati jamstvena pisma, potvrde i druge dokumente;
 • zna izraditi kalkulaciju, obaviti obračun za izvršene usluge, kontrolirati ispravnost dokumenata te izvršiti kontrolu obračuna i naplate vozarine i carine.

 

ZAŠTO ZAVRŠITI BAŠ OVAJ PROGRAM?

 

Teoretsko i u značajnoj mjeri praktično obrazovanje omogućuje lako uključivanje u rad, a široko opće obrazovanje pruža mogućnost daljnjeg obrazovanja na višim školama i fakultetima.