TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU - Andragog

TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU

mehatronika

Navedeni program prekvalifikacije izvodi se dopisno-konzultativnim oblikom nastave te iznosi 10% od ukupnog broja nastavnih sati propisanih nastavnim planom i programom.

 

S tim oblikom provođenja nastave, polaznicima je omogućen minimalan broj obaveznih dolazaka na učilište te drugi dio obaveza mogu obaviti dopisnim putem, neposredno u ustanovi i putem telefona/mobitela, prema utvrđenom rasporedu.

 

Cijena cjelokupnog programa prekvalifikacije je 18.000,00 kuna. Ukoliko plaćate jednokratno, možete ostvariti 10% popusta na navedenu cijenu. Plaćati možete i do 15 rata bez kamata putem internet bankarstva ili opće uplatnice.

Cilj programa Tehničara/ke za mehatroniku je osposobiti  polaznika sa dobrim praktičnim znanjima i vještinama, osposobiti polaznika za upošljavanje i omogućiti mu nastavak obrazovanja u svim područjima tehničkih znanosti. Obrazovanje tehničara za mehatroniku, polidisciplinarnog programa, ostvaruje se objedinjavanjem strojarstva, elektrotehnike–elektronike, informatike, automatike, optike.

 

 

UVJETI UPISA

 

Uvjeti za upis u strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije:

                                                                                                    

 • završena osnovna škola i navršenih 15 godina
 • liječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova Tehničara za mehatroniku.

 

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije:

 

 • najmanje 17 godina starosti,
 • završena srednja škola
 • liječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova Tehničara za mehatroniku.

 

Za polaznike koji upišu program prekvalifikacije utvrđuju se razlike strukovnih predmeta između programa obrazovanja već stečenog zanimanja (program srednje škole koji se izvodi prema nastavnome planu i programu) i programa obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije Tehničar za mehatroniku (program koji se izvodi prema strukovnom kurikulumu). Također je potrebno utvrditi moguće sadržajne razlike općeobrazovnog, strukovnog i praktičnog dijela nastave.

 

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

 

Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije Tehničar za mehatroniku izvodi se konzultativno-instruktivnom nastavom.

 

Vježbe se izvode u punom fondu sati propisanim nastavnim planom strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije Tehničar za mehatroniku za redovito obrazovanje.

 

Laboratorijske vježbe se izvode, prema nastavnom planu i programu strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije Tehničara za mehatroniku u redovitom obrazovanju, u specijaliziranim i informatičkim učionicama ustanove/škole s potrebnom opremom za izvođenje vježbi. Polaznici izrađuju izvješća s vježbi.

Radioničke vježbe se izvode, prema nastavnom planu i programu strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije Tehničara za mehatroniku u redovitom obrazovanju, u radionicama za praktičnu nastavu ustanove/škole. Polaznici izrađuju tehničko-tehnološku dokumentaciju.

Praćenje uspješnosti i ocjenjivanje obavljat će se tijekom nastave kroz rješavanje zadataka za provjeru koji se nalaze u svakom nastavnom pismu i prilikom polaganja ispita. Ispiti će se polagati prema terminskom planu koji je sastavni dio godišnjeg plana obrazovanja odraslih.

 

VIŠE O PROGRAMU STJECANJA I SREDNJE STRUČNE SPREME I PREKVALIFIKACIJE ZA ZANIMANJE TEHNIČAR/KA ZA MEHATRONIKU

 

ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 • Zadaće ovog obrazovnog programa su osposobiti polaznika za:
 • Održavanje sofisticiranih strojeva (automatski strojevi upravljani računalom, instrumenti, uredski strojevi, strojevi u domaćinstvu, složena automatika vozila i slično)
 • Rad i nadzor u proizvodnim procesima, samostalni rad na složenim ispitnim sustavima, složenim produkcijskim linijama i slično
 • Projektiranje jednostavnih automatskih uređaja, jednostavnijih uređaja vođenih računalom, složenih i automatiziranih alata i naprava, izrada i promjena programa na automatskim strojevima i slično
 • Ostvarivanje ciljeva od općeg zajedničkog interesa (stvaranje potrebne razine mogućnosti komuniciranja, razumijevanje i podizanje kulture življenja, za  život i  praksu nužno poznavanje društvenih i gospodarskih prilika, briga za tjelesni razvoj i zdravlje polaznika)
 • Stjecanje temeljitog obrazovanja iz prirodoznanstvenoga i matematičkoga područja radi stvaranja potrebnog predznanja  za  razumijevanje i  svladavanje  stručnih  sadržaja,  te  stjecanje  neophodne podloge za nastavak obrazovanja u područjima tehničkih znanosti
 • Omogućiti polaznicima sustavno stjecanje stručnih znanja o konstrukciji, sklapanju i održavanju automatskih sustava, kao što su fleksibilni proizvodni sustavi, industrijski kontrolni sustavi, roboti i drugi
 • Povezivanje fizikalnih načela i njihova primjena u rješavanju stvarnih tehničkih problema
 • Povezivanje gradiva stečenih u teorijskoj nastavi s realnim tehničkim problemima
 • Poticanje polaznika na samostalno rješavanje tehničkih problema uz mogućnost provjere funkcionalnosti
 • Omogućavanje rješavanja istog tehničkog problema primjenom različitih metoda iz područja elektrotehnike i strojarstva uz primjenu računala
 • Steći znanja i vještine u postupcima obrade materijala, mjerenja električnih i neelektričnih veličina, upravljanja procesima, kontrole, montaže i ugradnje, tehnoloških operacija i procesa, tehničko-tehnološke dokumentacije i radu na siguran način.

 

 

ZAŠTO ZAVRŠITI BAŠ OVAJ PROGRAM?

 

Teoretsko i u značajnoj mjeri praktično obrazovanje omogućuje lako uključivanje u rad, a široko opće obrazovanje pruža mogućnost daljnjeg obrazovanja na višim školama i fakultetima.