TEHNIČAR ZA OČNU OPTIKU - Andragog

TEHNIČAR ZA OČNU OPTIKU

opticar_2

Navedeni program prekvalifikacije izvodi se dopisno-konzultativnim oblikom nastave te iznosi 10% od ukupnog broja nastavnih sati propisanih nastavnim planom i programom.

 

S tim oblikom provođenja nastave, polaznicima je omogućen minimalan broj obaveznih dolazaka na učilište te drugi dio obaveza mogu obaviti dopisnim putem, neposredno u ustanovi i putem telefona/mobitela, prema utvrđenom rasporedu.

 

Cijena cjelokupnog programa prekvalifikacije je 18.000,00 kuna. Ukoliko plaćate jednokratno, možete ostvariti 10% popusta na navedenu cijenu. Plaćati možete i do 15 rata bez kamata putem internet bankarstva ili opće uplatnice.

Cilj programa je osposobiti  polaznike  za izradu različitih vrsta naočala kao optičkog pomagala ili modnog detalja, njihovih različitih popravaka, te ugradnju leće u okvire. Polaznici stječu znanja iz različitih područja znanosti, oftalmologije i  očne optike.

 

UVJETI UPISA

 

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje tehničar za očnu optiku mogu se upisati polaznici koji imaju završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života, te liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova tehničara za očnu optiku.

 

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje tehničar za očnu optiku polaznik mora imati završenu srednju školu i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova tehničara/ke za očnu optiku.

 

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu  utvrdit će se:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati.

 

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

 

Dio programa za zanimanje tehničar za očnu optiku izvodi se dopisno-konzultativnom i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom.

 

Vježbe se izvode u fondu sati propisanim nastavnim planom za redovito obrazovanje.

 

VIŠE O PROGRAMU STJECANJA I SREDNJE STRUČNE SPREME I PREKVALIFIKACIJE ZA ZANIMANJE TEHNIČAR ZA OČNU OPTIKU

 

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom zanimanja:

 

 • Stečena znanja o građi i funkciji oka te funkcioniranje optičkog, zaštitnog i pokretačkog aparata oka
 • Usvojena znanja o citologiji očnih različitosti, oštećenja i oboljenja oka
 • Stečena znanja o pretragama oštrine vida i načinima otklanjanja slabovidnosti konzervativnim i modernim metodama
 • Sposobnost razvijanja humanog odnosa i uljudnog komuniciranja s pacijentima
 • Osposobljenost za primjenu tehničkog crtanja i dokumentiranja
 • Stečena znanja u području optike i naočalne optike te primjena istih u praksi
 • Upoznatost s optičkim materijalima i sredstvima za brušenje i poliranje, kao i zaštitom materijala od korozije
 • Upoznatost s optičkim mjerama, sredstvima i tehnikama mjerenja
 • Osposobljenost za korištenje optičkih instrumenata
 • Upoznatost s građom glave, živčanog sustava i osjetila s naglaskom na građu i funkciju oka
 • Sposobnost izvođenja osnovnih operacija s metalima i nemetalima
 • Sposobnost mjerenja dioptrijskih vrijednosti sfernih leća, njihovo centriranje, ocrtavanje, kidanje, brušenje i ugradba obrađenih leća u okvire za naočale, te prilagođavanje i kontrola gotovih naočala
 • Sposobnost obrade astigmatičnih leća, njihova ugradba i kontrola i prilagođavanje gotovih naočala
 • Sposobnost popravka naočala i rukovanja alatima, instrumentima, napravama i strojevima i njihovo održavanje
 • Sposobnost obrade leća sa dva ili tri žarišta, te njihova ugradba u okvire
 • Sposobnost obrade mutifokalnih leća, te njihova ugradba u okvire
 • Sposobnost obrade leća za korekciju vida od plastičnih materijala i od naročite vrste stakla
 • Sposobnost anatomskog i estetskog prilagođavanja naočala
 • Sposobnost rukovanja i mjerenja optičkim mjernim instrumentima

 

 

ZAŠTO ZAVRŠITI BAŠ OVAJ PROGRAM?

 

Teoretsko i u značajnoj mjeri praktično obrazovanje omogućuje lako uključivanje u rad, a široko opće obrazovanje pruža mogućnost daljnjeg obrazovanja na višim školama i fakultetima.