TEHNIČAR ZA TELEKOMUNIKACIJE - Andragog

TEHNIČAR ZA TELEKOMUNIKACIJE

telekomunikacije

Navedeni program prekvalifikacije izvodi se dopisno-konzultativnim oblikom nastave te iznosi 10% od ukupnog broja nastavnih sati propisanih nastavnim planom i programom.

 

S tim oblikom provođenja nastave, polaznicima je omogućen minimalan broj obaveznih dolazaka na učilište te drugi dio obaveza mogu obaviti dopisnim putem, neposredno u ustanovi i putem telefona/mobitela, prema utvrđenom rasporedu.

 

Cijena cjelokupnog programa prekvalifikacije je 18.000,00 kuna. Ukoliko plaćate jednokratno, možete ostvariti 10% popusta na navedenu cijenu. Plaćati možete i do 15 rata bez kamata putem internet bankarstva ili opće uplatnice.

Cilj programa je osposobiti polaznike za obavljanje poslova sudjelovanja u projektiranju, pripremi i vođenju proizvodnje te operativnom vođenju i održavanju telekomunikacijskih sustava i mreža. Omogućiti polaznicima stjecanje dobrog općeg obrazovanja koje će pojedincima omogućiti nastavak obrazovanja na višim i visokim školama i fakultetima u područjima tehničkih znanstvenih područja, prije svega u elektrotehnici, odnosno telekomunikacijama.

 

UVJETI UPISA

 

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje TEHNIČAR ZA TELEKOMUNIKACIJE može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života.

 

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje TEHNIČAR ZA TELEKOMUNIKACIJE polaznik mora imati završenu srednju školu. Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe,  te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

 

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

 

Dio programa za zanimanje Tehničar za telekomunikacije izvodi se dopisno-konzultativnom i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom.

 

Praktična nastava izvodi se u fondu sati propisanim nastavnim planom za redovito obrazovanje..

 

VIŠE O PROGRAMU STJECANJA I SREDNJE STRUČNE SPREME I PREKVALIFIKACIJE ZA ZANIMANJE TEHNIČAR ZA TELEKOMUNIKACIJE

 

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom zanimanja:

 • Organizacija i nadgledanje polaganja i montaže telekomunikacijskih kabela,
 • Izgradnja pristupne korisničke mreže,
 • Montiranje i održavanje telefonskih centrala,
 • Montiranje antena i antenskih sistema, VF mjerenja,
 • Operativna organizacija rada u izgradnji telekomunikacijskih instalacija i mreža,
 • Vođenje montaže telekomunikacijske opreme i mreža na terenu,
 • Priprema i praćenje izgradnje instalacija i mreža standardnih rješenja,
 • Priprema podataka za planiranje razvoja, izgradnje i remonta objekata, telekomunikacijskih mreža i instalacija,
 • Tehničko praćenje izgradnje objekata, telekomunikacijskih mreža i instalacija,
 • Osiguranje funkcija telekomunikacijskih mreža,
 • Operativno vođenje i održavanje telekomunikacijske opreme i vodova,
 • Montiranje i održavanje multipleksne opreme,
 • Operativno i tehnološko pripremanje proizvodnje (podaci za planiranje proizvodnje i normiranje materijala, vremena, pribora i uređaja) telekomunikacijske i signalno-sigurnosne opreme.

 

 

ZAŠTO ZAVRŠITI BAŠ OVAJ PROGRAM?

 

Teoretsko i u značajnoj mjeri praktično obrazovanje omogućuje lako uključivanje u rad, a široko opće obrazovanje pruža mogućnost daljnjeg obrazovanja na višim školama i fakultetima.