Veterinarski tehničar - Andragog

Veterinarski tehničar

home_vet_offer2-1

Navedeni program prekvalifikacije izvodi se dopisno-konzultativnim oblikom nastave te iznosi 10% od ukupnog broja nastavnih sati propisanih nastavnim planom i programom.

 

S tim oblikom provođenja nastave, polaznicima je omogućen minimalan broj obaveznih dolazaka na učilište te drugi dio obaveza mogu obaviti dopisnim putem, neposredno u ustanovi i putem telefona/mobitela, prema utvrđenom rasporedu.

 

Cijena cjelokupnog programa prekvalifikacije se može umanjiti ukoliko praktičnu nastavu osigurate u vlastitom angažmanu. Ukoliko plaćate jednokratno, možete ostvariti 10% popusta na navedenu cijenu. Plaćati možete i do 15 rata bez kamata putem internet bankarstva ili opće uplatnice.

Program za veterinarske tehničare omogućava obrazovanje srednjeg stručnog kadra u veterinarskoj struci u skladu s nacionalnom klasifikacijom zanimanja. Tijekom obrazovanja polaznici se osposobljavaju za obavljanje svih veterinarskih poslova, a koji nisu vezani uz postavljanje dijagnoze i propisivanje terapije, te za laboratorijske poslove tehničke naravi.

UVJETI UPISA

  • U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje Veterinarski/a tehničar/ka mogu se upisati polaznici koji imaju završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života, te liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova Veterinarski/a tehničar/ka.

  • Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje Veterinarski/a tehničar/ka polaznik mora imati završenu srednju školu i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova Veterinarski/a tehničar/ka.

Potrebno je dobro psihofizičko i fizičko zdravlja, posebno dar sluha i vida, dobra koordinacija pokreta, psihička stabilnost i osjećaj odgovornosti, sposobnost za ophođenje sa životinjama i ljudima, ljubav prema životinjama.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrdit će se:

  • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,

  • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati.

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

Dio programa za zanimanje Veterinarski/a tehničar/ka izvodi se dopisno-konzultativnom i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom.

Broj sati svakog pojedinog nastavnog predmeta iznosi 50% od broja nastavnih sati propisanih nastavnim planom za redovito obrazovanje.

Praktična nastava i vježbe izvode se u fondu sati propisanim nastavnim planom za redovito obrazovanje.

Vježbe se izvode u veterinarskim stanicama i ambulantama, te ostalim veterinarskim ustanovama s kojim Ustanova sklapa Ugovor o suradnji za obavljanje vježbi, te polazniku određuje mentora koji surađuje s nastavnikom strukovnih predmeta u Ustanovi.

VIŠE O PROGRAMU STJECANJA I SREDNJE STRUČNE SPREME I PREKVALIFIKACIJE ZA ZANIMANJE VETERINARSKI TEHNIČAR

OPIS POSLOVA

Veterinarski tehničari obavljaju tehničke poslove preventive zaraznih i invazionih bolesti, nadzor nad održavanjem prikladnih veterinarsko sanitarnih uvjeta u postupku sa životinjama, njihovim proizvodima i otpacima, te sredstvima za liječenje i zaštitu životinja, pripremu životinja za pregled i liječenje, pridržavanje ili sputavanje životinja pri tretmanu, kastraciju odojaka, provedbu tehničkih poslova pri umjetnom osjemenjivanju, pomoć pri porođaju, njegu mladunčadi, čuvanje lijekova i cjepiva, pomoć pri razudbi lešina, uzimanje, pakiranje i slanje materijala za dijagnostičke pretrage, izvođenje jednostavnijih pretraga, pripremu instrumenata i pribora za pregled i zahvate koje izvodi veterinar.

U obavljanju navedenih poslova veterinarski tehničari služe se različitom opremom i priborom za rad sa životinjama njihovim proizvodima i otpacima (veterinarski instrumenti, pribor i sredstva za dijagnostiku, sredstva i pribor za umjetno osjemenjivanje, sredstva i pribor za obuzdavanje životinja, pribor za aplikaciju lijekova i cjepiva, sterilizatori itd.).

ZAŠTO ZAVRŠITI BAŠ OVAJ PROGRAM?

Teoretsko i u značajnoj mjeri praktično obrazovanje omogućuje lako uključivanje u rad, a široko opće obrazovanje pruža mogućnost daljnjeg obrazovanja na višim školama i fakultetima.

Nakon završenog programa i stjecanja znanja veterinarskog tehničara potreban je pripravnički (vježbenički) staž nakon kojeg se polaže ispit kojim se dokazuje sposobnost za samostalan rad.