fizio

LJEČILIŠTE TOPUSKO traži jednog zaposlenika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Mjesto rada je Topusko. Nema smještaja, a naknada za prijevoz je u cijelosti. Natječaj vrijedi od 7.12.2017. do 10.12.2017. Potrebna razina obrazovanja je viša ili prvostupanjska. Uz prijavu na natječaj (pisanu molbu) kandidati su dužni priložiti (u kopiji):- životopis, dokaz o završetku školovanja – svjedodžba/diploma, domovnicu, potvrdu o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, dokumentaciju iz koje je vidljiv OIB i JMBG. Kontakt: pismena zamolba: Trg bana J. Jelačića 16, 44415 Topusko.