ANDRAGOŠKO USAVRŠAVANJE PREDAVAČA I MENTORA – UPITNIK O POTREBI ZA USAVRŠAVANJEM ANDRAGOŠKIH VJEŠTINA

I. OPĆE INFORMACIJE


Molimo odaberite lokaciju koju pokrivaju aktivnosti vaše organizacije:
Informacije o ispitaniku


Radno mjesto
Završeno obrazovanje
Dobna skupina
Koliko dugo radite u obrazovanju odraslih
Spol
U radu u obrazovanju odraslih, molimo ocijenite koliko je vaše znanje i koje su vaše sposobnosti u vezi sljedećeg: (molimo obilježite jednu ocjenu od 1 do 5; 1 = vrlo nezadovoljavajuće; 2 = donekle nezadovoljavajuće, 3 = prosječno (neutralno), 4 = donekle zadovoljavajuće, 5 = vrlo zadovoljavajuće)


Razumijevanje onoga što se od vas zahtijeva u pogledu rezultata koje trebate ostvariti
Razumijevanje onoga što se od vas zahtijeva u pogledu stupnja zadovoljstva polaznika vašim radom
Fleksibilnost u razvoju personaliziranih pristupa za ispunjavanje potreba različitih polaznika
Stručnost (teoretska, praktična znanja)
Korištenje različitih metoda, stilova i tehnika u poučavanju odraslih (didaktička kompetencija)
Motiviranje (osnaživanje odraslih)

Rad s različitostima i upravljanje grupnom dinamikom

Raspoloživost opreme i sredstava komunikacije koji su potrebni za rad u obrazovanju odraslih u vašoj instituciji/organizaciji (i profesionalni razvoj)


Računalo ili laptop
Pristup internetu
Telefon
Mobilni telefon
Službena e-mail adresa
Službena web stranica
Društvene mreže
Publikacije i priručnici (npr. službeni list, stručne publikacije na papiru ili u elektronskom obliku)
II. PROCJENA POTREBA ZA OBUKOM


Koji problemi i faktori su najteži u vašem radu u obrazovanju odraslih? (molimo obilježite, 1= ne slažem se, 2 = donekle se ne slažem, 3=neutralan (mogu se nositi sa time) 4 = donekle se slažem, 5 = u potpunosti se slažem)


Polaznike je teško motivirati
Rad s polaznicima je beskoristan i bezuspješan
Nedostatak vremena, pregust raspored
Previše zahtjevna i komplicirana upotreba računala
Poteškoće u traženju dovoljnog i modernog teoretskog znanja
Nedostatak praktičnih vještina
Nedostatak formalne konkretne obuke na poslu
Nedostatak vještina komunikacije
Nedostatak izvora informacija
Zaposleni ne dijele ideje/znanja
Nedostatak modernih vještina podučavanja
Nedovoljna oprema i upotreba modernih sredstava komunikacije
Nedostatak suradnje između institucija
Koja znanja i vještine je potrebno nadograditi za učinkovit i uspješan rad u obrazovanju odraslih? (Popunite sljedeću skalu. Za svaku izjavu procijenite njenu važnost u vašem trenutnom poslu i navedite vaš trenutni nivo sposobnosti).


EU i nacionalne politike (sa fokusom na obrazovanju odraslih)

Europski program za obrazovanje odraslih
Važnost navedenog za vaš posao (1= u potpunosti nevažno, 2 = donekle nevažno, 3 = neutralno, 4 = donekle važno, 5 = vrlo važno)
Europski program za obrazovanje odraslih
Trenutni nivo znanja (1 = vrlo nezadovoljavajuć, 2= donekle nezadovoljavajuć, 3= neutralan, 4 = donekle zadovoljavajuć, 5 = vrlo zadovoljavajuć)
e-platforma za obrazovanje odraslih u Europi (EPALE)
Važnost navedenog za vaš posao (1= u potpunosti nevažno, 2 = donekle nevažno, 3 = neutralno, 4 = donekle važno, 5 = vrlo važno)
e-platforma za obrazovanje odraslih u Europi (EPALE)
Trenutni nivo znanja (1 = vrlo nezadovoljavajuć, 2= donekle nezadovoljavajuć, 3= neutralan, 4 = donekle zadovoljavajuć, 5 = vrlo zadovoljavajuć)
Uloga Europskih financijskih izvora za promociju obrazovanja odraslih
Važnost navedenog za vaš posao (1= u potpunosti nevažno, 2 = donekle nevažno, 3 = neutralno, 4 = donekle važno, 5 = vrlo važno)
Uloga Europskih financijskih izvora za promociju obrazovanja odraslih
Trenutni nivo znanja (1 = vrlo nezadovoljavajuć, 2= donekle nezadovoljavajuć, 3= neutralan, 4 = donekle zadovoljavajuć, 5 = vrlo zadovoljavajuć)
Nacionalni pravni okvir (npr. Zakon o obrazovanju odraslih)
Važnost navedenog za vaš posao (1= u potpunosti nevažno, 2 = donekle nevažno, 3 = neutralno, 4 = donekle važno, 5 = vrlo važno)
Nacionalni pravni okvir (npr. Zakon o obrazovanju odraslih)
Trenutni nivo znanja (1 = vrlo nezadovoljavajuć, 2= donekle nezadovoljavajuć, 3= neutralan, 4 = donekle zadovoljavajuć, 5 = vrlo zadovoljavajuć)
Institucionalni okvir (npr. Nacionalni okvirni kurikulum za rani i predškolski odgoj, te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje)
Važnost navedenog za vaš posao (1= u potpunosti nevažno, 2 = donekle nevažno, 3 = neutralno, 4 = donekle važno, 5 = vrlo važno)
Institucionalni okvir (npr. Nacionalni okvirni kurikulum za rani i predškolski odgoj, te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje)
Trenutni nivo znanja (1 = vrlo nezadovoljavajuć, 2= donekle nezadovoljavajuć, 3= neutralan, 4 = donekle zadovoljavajuć, 5 = vrlo zadovoljavajuć)
Nacionalni strateški okvir (npr. Strategija obrazovanja znanosti i tehnologije )
Važnost navedenog za vaš posao (1= u potpunosti nevažno, 2 = donekle nevažno, 3 = neutralno, 4 = donekle važno, 5 = vrlo važno)
Nacionalni strateški okvir (npr. Strategija obrazovanja znanosti i tehnologije )
Trenutni nivo znanja (1 = vrlo nezadovoljavajuć, 2= donekle nezadovoljavajuć, 3= neutralan, 4 = donekle zadovoljavajuć, 5 = vrlo zadovoljavajuć)
Rad s polaznicima

Pristupi obrazovanja i tehnike
Važnost navedenog za vaš posao (1= u potpunosti nevažno, 2 = donekle nevažno, 3 = neutralno, 4 = donekle važno, 5 = vrlo važno)
Pristupi obrazovanja i tehnike
Trenutni nivo sposobnosti (1 = vrlo nezadovoljavajuć, 2= donekle nezadovoljavajuć, 3= neutralan, 4 = donekle zadovoljavajuć, 5 = vrlo zadovoljavajuć)
Suvremene spoznaje iz područja psihologije, didaktike i metodike

Važnost navedenog za vaš posao (1= u potpunosti nevažno, 2 = donekle nevažno, 3 = neutralno, 4 = donekle važno, 5 = vrlo važno)
Suvremene spoznaje iz područja psihologije, didaktike i metodike
Trenutni nivo sposobnosti (1 = vrlo nezadovoljavajuć, 2= donekle nezadovoljavajuć, 3= neutralan, 4 = donekle zadovoljavajuć, 5 = vrlo zadovoljavajuć)
Uvažavanje karakteristika polaznika i njihovih prethodnih osobnih i profesionalnih iskustava
Važnost navedenog za vaš posao (1= u potpunosti nevažno, 2 = donekle nevažno, 3 = neutralno, 4 = donekle važno, 5 = vrlo važno)
Uvažavanje karakteristika polaznika i njihovih prethodnih osobnih i profesionalnih iskustava
Trenutni nivo sposobnosti (1 = vrlo nezadovoljavajuć, 2= donekle nezadovoljavajuć, 3= neutralan, 4 = donekle zadovoljavajuć, 5 = vrlo zadovoljavajuć)
Sposobnosti interakcije sa polaznicima – motiviranje
Važnost navedenog za vaš posao (1= u potpunosti nevažno, 2 = donekle nevažno, 3 = neutralno, 4 = donekle važno, 5 = vrlo važno)
Sposobnosti interakcije sa polaznicima – motiviranje
Trenutni nivo sposobnosti (1 = vrlo nezadovoljavajuć, 2= donekle nezadovoljavajuć, 3= neutralan, 4 = donekle zadovoljavajuć, 5 = vrlo zadovoljavajuć)
Individualni rad sa polaznicima
Važnost navedenog za vaš posao (1= u potpunosti nevažno, 2 = donekle nevažno, 3 = neutralno, 4 = donekle važno, 5 = vrlo važno)
Individualni rad sa polaznicima
Trenutni nivo sposobnosti (1 = vrlo nezadovoljavajuć, 2= donekle nezadovoljavajuć, 3= neutralan, 4 = donekle zadovoljavajuć, 5 = vrlo zadovoljavajuć)
Vještine rješavanja problema
Važnost navedenog za vaš posao (1= u potpunosti nevažno, 2 = donekle nevažno, 3 = neutralno, 4 = donekle važno, 5 = vrlo važno)
Vještine rješavanja problema
Trenutni nivo sposobnosti (1 = vrlo nezadovoljavajuć, 2= donekle nezadovoljavajuć, 3= neutralan, 4 = donekle zadovoljavajuć, 5 = vrlo zadovoljavajuć)
Suradnja sa kolegama - suradnja sa institucijama
Važnost navedenog za vaš posao (1= u potpunosti nevažno, 2 = donekle nevažno, 3 = neutralno, 4 = donekle važno, 5 = vrlo važno)
Suradnja sa kolegama - suradnja sa institucijama
Trenutni nivo sposobnosti (1 = vrlo nezadovoljavajuć, 2= donekle nezadovoljavajuć, 3= neutralan, 4 = donekle zadovoljavajuć, 5 = vrlo zadovoljavajuć)
Razumijevanje potreba obrazovanja odraslih u lokalnoj sredini i na tržištu rada
Važnost navedenog za vaš posao (1= u potpunosti nevažno, 2 = donekle nevažno, 3 = neutralno, 4 = donekle važno, 5 = vrlo važno)
Razumijevanje potreba obrazovanja odraslih u lokalnoj sredini i na tržištu rada
Trenutni nivo sposobnosti (1 = vrlo nezadovoljavajuć, 2= donekle nezadovoljavajuć, 3= neutralan, 4 = donekle zadovoljavajuć, 5 = vrlo zadovoljavajuć)
Drugo, molimo definirajte:
Drugo: Važnost navedenog za vaš posao (1= u potpunosti nevažno, 2 = donekle nevažno, 3 = neutralno, 4 = donekle važno, 5 = vrlo važno)
Drugo: Trenutni nivo sposobnosti (1 = vrlo nezadovoljavajuć, 2= donekle nezadovoljavajuć, 3= neutralan, 4 = donekle zadovoljavajuć, 5 = vrlo zadovoljavajuć)
Osobni razvoj i kapacitet rada s drugima

Osobna motivacija i postavljanje ciljeva
Važnost navedenog za vaš posao (1= u potpunosti nevažno, 2 = donekle nevažno, 3 = neutralno, 4 = donekle važno, 5 = vrlo važno)
Osobna motivacija i postavljanje ciljeva
Trenutni nivo sposobnosti (1 = vrlo nezadovoljavajuć, 2= donekle nezadovoljavajuć, 3= neutralan, 4 = donekle zadovoljavajuć, 5 = vrlo zadovoljavajuć)
Rad s težim polaznicima
Važnost navedenog za vaš posao (1= u potpunosti nevažno, 2 = donekle nevažno, 3 = neutralno, 4 = donekle važno, 5 = vrlo važno)
Rad s težim polaznicima
Trenutni nivo sposobnosti (1 = vrlo nezadovoljavajuć, 2= donekle nezadovoljavajuć, 3= neutralan, 4 = donekle zadovoljavajuć, 5 = vrlo zadovoljavajuć)
Vještine komunikacije
Važnost navedenog za vaš posao (1= u potpunosti nevažno, 2 = donekle nevažno, 3 = neutralno, 4 = donekle važno, 5 = vrlo važno)
Vještine komunikacije
Trenutni nivo sposobnosti (1 = vrlo nezadovoljavajuć, 2= donekle nezadovoljavajuć, 3= neutralan, 4 = donekle zadovoljavajuć, 5 = vrlo zadovoljavajuć)
Izgradnja pouzdanja
Važnost navedenog za vaš posao (1= u potpunosti nevažno, 2 = donekle nevažno, 3 = neutralno, 4 = donekle važno, 5 = vrlo važno)
Izgradnja pouzdanja
Trenutni nivo sposobnosti (1 = vrlo nezadovoljavajuć, 2= donekle nezadovoljavajuć, 3= neutralan, 4 = donekle zadovoljavajuć, 5 = vrlo zadovoljavajuć)
Vještine rada u timu
Važnost navedenog za vaš posao (1= u potpunosti nevažno, 2 = donekle nevažno, 3 = neutralno, 4 = donekle važno, 5 = vrlo važno)
Vještine rada u timu
Trenutni nivo sposobnosti (1 = vrlo nezadovoljavajuć, 2= donekle nezadovoljavajuć, 3= neutralan, 4 = donekle zadovoljavajuć, 5 = vrlo zadovoljavajuć)
Organizacija rada, postavljanje prioriteta, upravljanje vremenskim okvirima
Važnost navedenog za vaš posao (1= u potpunosti nevažno, 2 = donekle nevažno, 3 = neutralno, 4 = donekle važno, 5 = vrlo važno)
Organizacija rada, postavljanje prioriteta, upravljanje vremenskim okvirima
Trenutni nivo sposobnosti (1 = vrlo nezadovoljavajuć, 2= donekle nezadovoljavajuć, 3= neutralan, 4 = donekle zadovoljavajuć, 5 = vrlo zadovoljavajuć)
Drugo, molimo definirajte:
Drugo: Važnost navedenog za vaš posao (1= u potpunosti nevažno, 2 = donekle nevažno, 3 = neutralno, 4 = donekle važno, 5 = vrlo važno)
Drugo: Trenutni nivo sposobnosti (1 = vrlo nezadovoljavajuć, 2= donekle nezadovoljavajuć, 3= neutralan, 4 = donekle zadovoljavajuć, 5 = vrlo zadovoljavajuć)
Jeste li ste sudjelovali u nekom andragoškom usavršavanju u posljednje dvije godine? Ako jeste, navedite u kojem. (imenujte najviše 3 andragoška usavršavanja koja ste imali u skorije vrijeme)
Ako jeste, napišite:
Opišite vaša iskustva sa prethodnim andragoškim usavršavanjima?

Pozitivno iskustvo
Negativno iskustvo
Koje teme želite da se obrađuju u sklopu andragoškog usavršavanja?

Molimo napišite: