Engleski / Njemački

 

Globalni protok informacija obilježio je društvo u kojem danas živimo. Međukulturalna komunikacija i umreženost nikada nije bila dostupnija, ali uz sebe nosi nove izazove. Bilo na profesionalnom ili osobnom planu – znanje stranog jezika postalo je nužnost za pojedinca koji želi isprobati sve mogućnosti koje mu se nude. Jačanje jezičnih kompetencija ključno je za uspješno snalaženje u društvenim promjenama, veću mobilnost te time i veće šanse za zaposlenje.

 

Program učenja engleskog jezika izrađen je prema zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike koji jasno razlikuje stupnjeve znanja stranog jezika. Radi se na znanju polaznika u jezičnim strukturama, čitanju, pisanju, slušanju i govoru sukladno pojedinom stupnju.

 

Izvođenje programa učenja engleskog općeg jezika za svaki stupanj podijeljeno je na module. Ukupan fond sati programa engleskog jezika po navedenim stupnjevima, za polaznike bez predznanja ( početnike) mora biti:

  • Za stupanj A1 – 2 modula x 70 sati nakon položenog prethodnog modula
  • Za stupanj A2 – 2 modula x 70 sati nakon položenog prethodnog modula
  • Za stupanj B1 – 4 modula x 70 sati nakon položenog prethodnog modula
  • Za stupanj B2 – 2 modula x 70 sati nakon položenog prethodnog modula
  • Za stupanj C1 – 4 modula x 70 sati nakon položenog prethodnog modula
  • Za stupanj C2 – 2 modula x 70 sati nakon položenog prethodnog modula

 

Neposredna komunikacija na satu među svim sudionicima održava se na stranom jeziku kako bi znanje stečeno na satu naučili koristiti u svakodnevnoj komunikaciji.