Višegodišnji financijski okvir (VFO) EU za razdoblje 2021.-2027.

Vijeće je, nakon što je Europski parlament dao svoju suglasnost, 17. prosinca 2020. donijelo uredbu kojom se utvrđuje višegodišnji financijski okvir (VFO) EU-a za razdoblje 2021. – 2027.  Uredbom se za 27 država članica EU-a predviđa dugoročni proračun EU-a od 1074,3 milijarde eura ( u cijenama iz 2018.). VFO će biti usmjeren na brzo usmjeravanje ulaganja tamo gdje su najpotrebnija, na jačanje […]