Nova nacionalna klasifikacija statističkih regija 2021. (HR_NUTS 21.)

Nacionalna klasifikacija statističkih regija 2021. (HR_NUTS 21.) predstavlja statističku osnovu za učinkovito vođenje regionalne razvojne politike, izradu socioekonomskih analiza i postizanje ciljeva socijalne i ekonomske kohezije. Od dana primjene HR NUTS 2021., odnosno od 1. siječnja 2020. prestaje važiti Nacionalna klasifikacija prostornih jedinica za  statistiku 2012. (NKPJS 2012.) – (»Narodne novine«, br. 96/12 i 102/12), […]