Andragog

Varšavska 17
T: +385 (0) 1 551 5874
E: zagreb@andragog.hr

Andragog

Varšavska 17
T: +385 (0) 1 551 5874
E: zagreb@andragog.hr

Usvojena Nacionalna razvojna strategija Hrvatske do 2030. godine

Hrvatski sabor je na sjednici 5. veljače 2021. godine donio Nacionalnu razvojnu strategije Hrvatske do 2030. godine, krovni dokument i sveobuhvatni akt strateškog planiranja kojim se dugoročno usmjerava razvoj društva i gospodarstva u svim važnim pitanjima za Hrvatsku, koja time dobiva okvir za razvoj u narednom desetljeću. Dokument se temelji na konkurentskim gospodarskim potencijalima Hrvatske te na prepoznatim razvojnim izazovima na regionalnoj, nacionalnoj, europskoj i globalnoj razini. Elemente strateškog okvira čine vizija Hrvatske u 2030. godini, razvojni smjerovi i strateški ciljevi.

Vizija Hrvatske 2030. Godine (NRS 2030):

„Hrvatska je u 2030. godini konkurentna, inovativna i sigurna zemlja prepoznatljivog identiteta i kulture, zemlja očuvanih resursa, kvalitetnih životnih uvjeta i jednakih prilika za sve“.

Prikaz razvojnih smjerova i strateških ciljeva NRS-a 2030.

Izvor: Nacionalna razvojna strategija 2030.

NRS 2030. objavljena 11. veljače 2021. godine u Narodnim novinama 13/2021 na poveznici:
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_02_13_230.html