Andragog

Varšavska 17
T: +385 (0) 1 551 5874
E: zagreb@andragog.hr

Andragog

Varšavska 17
T: +385 (0) 1 551 5874
E: zagreb@andragog.hr

Višegodišnji financijski okvir (VFO) EU za razdoblje 2021.-2027.

Vijeće je, nakon što je Europski parlament dao svoju suglasnost, 17. prosinca 2020. donijelo uredbu kojom se utvrđuje višegodišnji financijski okvir (VFO) EU-a za razdoblje 2021. – 2027.  Uredbom se za 27 država članica EU-a predviđa dugoročni proračun EU-a od 1074,3 milijarde eura ( u cijenama iz 2018.).

VFO će biti usmjeren na brzo usmjeravanje ulaganja tamo gdje su najpotrebnija, na jačanje jedinstvenog tržišta i jačanje suradnje na područjima kao što su zdravstvo i upravljanje krizama.

Postignut je i dogovor o proračunu programa za oporavak od pandemije koronavirusa: Instrument za oporavak Next Generation EU (NGEU), odnosno „EU sljedeće generacije“, a koji iznosi 750 milijardi eura (390 milijardi eura bespovratnih potpora i 360 milijardi eura zajmova).

Od ukupno 1.824,3 milijarde eura koliko zajedno iznose VFO i instrument NGEU,  Hrvatskoj je stavljeno na raspolaganje oko 22 milijarde eura ( oko 12 milijardi eura iz VFO-a i 10 milijardi eura iz Next Generation EU fonda). Sredstva za oporavak iz programa NGEU dijelit će se državama i sektorima najpogođenijima krizom, a se moraju iskoristit do 2023. godine (70% bespovratnih sredstava isplatiti će se u 2021. i 2022. godini te 30% u 2023. godini), dok se sredstva iz VFO-a mogu iskoristiti do 2027. godine.

Slika: Infografika VFO i NGEU

Izvor: consilium.europa.eu