Fizioterapeutski tehničar

DOM ZDRAVLJA NOVALJA- traži jednog radnika na  stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, a mjesto rada je NOVALJA, LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA. Radno vrijeme je puno, nema smještaja, a naknada za prijevoz je u cijelosti. Natječaj vrijedi od: 7.8.2017. do 16.8.2017. Potrebna razina obrazovanja je viša ili prvostupanjska. Potrebno poznavanje osnova informatike -osnove korištenja računala u Windows okruženju. OPIS RADNOG MJESTA: pomaže bolesnim i ozlijeđenim osobama u povećanju pokretnosti, ublažavanju boli te sprečavanju i ublažavanju trajnih posljedica bolesti i ozljeda, procjenjuje zdravstveno stanje svojih pacijenata, a u toj procjeni osobito je važno mjerenje snage, utvrđivanje kretnji i određivanje funkcionalnih sposobnosti, na temelju te procjene i onoga što propiše doktor, planiraju rad sa svakim pacijentom i izrađuju program koji sadrži opis postupaka i predviđenih ishoda terapije, trajno prati pacijentovo stanje i napredak i prema potrebi prilagođuje program za ublažavanje boli, smanjenje oteklina ili poboljšanje funkcije sustava za pokretanje, uči pacijente da se služe štakama, protezama, kolicima i drugim pomagalima koja im pomažu do većeg stupnja samostalnosti u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, obavlja i druge poslove iz djelokruga svog rada na temelju zakona i drugih propisa, općih akata Doma zdravlja, naloga nositelja tima i ravnatelja. Ponudi treba priložiti: Životopis, Domovnicu, Dokaz o stručnoj spremi, Potvrda da kandidat nema više od  12 mjeseci staža u struci, Potvrdu da se kandidat vodi u evidenciji HZZ najmanje 30 dana, Liječničko uvjerenje o radnoj sposobnosti, Potvrda o nekažnjavanju.

Kontakt:  osobni dolazak: DOM ZDRAVLJA NOVALJA, ŠPITAL 1, NOVALJA

pismena zamolba: Dom zdravlja Novalja, Špital 1, Novalja

e-mailom: ravnatelj_dznovalja@email.t-com.hr