POLIKLINIKA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU TE NEUROLOGIJU GORICA traži višeg fizioterapeuta (m/ž), a potrebno je imati položen stručni ispit za fizioterapeuta. Potrebna je viša stručna sprema ili sveučilišni prvostupnik. Također je potrebna 1 godina radnog iskustva. Vrsta zaposlenja je na određeno vrijeme. Mjesto rada je VELIKA GORICA, kontakt telefon je 098 469 155, a rok za prijavu je 23.12.2016.

Fizioterapeutski tehničar