Fizioterapeutski tehničar

Ustanova za obrazovanje odraslih Artis Animi iz Zagreba traži 1 radnika, a razina obrazovanja je viša ili prvostupanjska, a radno iskustvo nije važno. Vrsta zaposlenja su drugi oblici rada, a način rada je u smjeni poslijepodne uz radno vrijeme od 5 sati, bez smještaja a naknada za prijevoz je plaćena djelomično.Način podnošenja prijave za radno mjesto je isključivo e-mailom :artisanimi.ustanova@gmail.com  i uz pismenu zamolbu obvezno priložiti domovnicu, presliku diplome/potvrde o odgovarajućoj stručnoj spremi, rodni list, životopis, uvjerenje o nekažnjavanju. Natječaj vrijedi do 28.01.2017.